Trang nhà mây thẻ Mt 20: 17-28

Mây thẻ: Mt 20: 17-28

lời chúa

Lời Chúa ngày 11/3/2020

Anh em không được như vậy (11.3.2020 – Thứ Tư Tuần 2 MC) Lời Chúa: Mt 20, 17-28 Lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-1-2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN

Đặt trên đế (28.01.2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 21-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Chẳng lẽ...

Top Video

Xem nhiều trong ngày