Mây thẻ: Mt 20: 17-28

lời chúa

Lời Chúa ngày 11/3/2020

Anh em không được như vậy (11.3.2020 – Thứ Tư Tuần 2 MC) Lời Chúa: Mt 20, 17-28 Lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày