Mây thẻ: Mt 20: 1-16a

lời chúa

Công bằng và tốt lành – Chúa Nhật 25 Thường niên 20-9-2020

Công bằng và tốt lành (20.9.2020 – Chúa Nhật 25 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-9-2020 – Chúa Nhật 25 Thường niên

Tôi đâu có bất công (20.9.2020 – Chúa Nhật 25 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-8-2020 – Thứ Tư Tuần 20 Thường niên

Vì tôi tốt bụng (19.8.2020 – Thứ Tư Tuần 20 Thường niên) Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ...
lời chúa

TÔI ĐÂU CÓ BẤT CÔNG (24.9.2017 – Chúa nhật 25 Thường niên, Năm A)

Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày