Mây thẻ: Mt 20

Thánh Giacôbê, Tông đồ

Chúa nhật 17 Thường niên – Thánh Giacôbê, Tông đồ

Không được như vậy (25.7.2021 - Chúa Nhật 17 TN năm B - Thánh Giacôbê, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có...
lời chúa

Công bằng và tốt lành – Chúa Nhật 25 Thường niên 20-9-2020

Công bằng và tốt lành (20.9.2020 – Chúa Nhật 25 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-9-2020 – Chúa Nhật 25 Thường niên

Tôi đâu có bất công (20.9.2020 – Chúa Nhật 25 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-8-2020 – Thứ Tư Tuần 20 Thường niên

Vì tôi tốt bụng (19.8.2020 – Thứ Tư Tuần 20 Thường niên) Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-7-2020 – Thứ Bảy – Thánh Giacôbê, Tông đồ

Không được như vậy (25.7.2020 – Thứ Bảy - Thánh Giacôbê, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày