Mây thẻ: Mt 2

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-12-2020 – Thứ Hai – Các thánh Anh hài

Khóc thương con mình (28.12.2020 – Thứ Hai - Các thánh Anh hài) Lời Chúa: Mt 2, 13-18 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày