Mây thẻ: Mt 19: 3-12

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2020 – Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên

Một xương một thịt (14.8.2020 – Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên) Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, những người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16/8/2019 – Thứ Sáu Tuần 19 TN

Một xương một thịt (16.8.2019 – Thứ Sáu Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, những người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 17/8/2018

Một xương một thịt (17-8-2018 - Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, những người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép...
lời chúa

Một xương một thịt (18.8.2017 – Thứ sáu Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, những người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày