Mây thẻ: Mt 19: 23-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-8-2020 – Thứ Ba Tuần 20 Thường niên

Lạc đà qua lỗ kim (18.8.2020 – Thứ Ba Tuần 20 Thường niên) Lời Chúa: Mt 19, 23-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20/8/2019 – Thứ Ba Tuần 20 TN

Lạc đà qua lỗ kim (20.8.2019 – Thứ Ba Tuần 20 TN - Thánh Bernardo, Viện phụ) Lời Chúa: Mt 19, 23-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 21/8/2018

Lạc đà qua lỗ kim (21-8-2018 – Thứ Ba: Thánh Piô X, Giáo hoàng ) Lời Chúa: Mt 19, 23-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày