Mây thẻ: Mt 19: 13-15

lời chúa

Lời Chúa ngày 17/8/2019 – Thứ Bảy Tuần 19 TN

Để trẻ em đến với Thầy (17.8.2019 – Thứ Bảy Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 18/8/2018

Để trẻ em đến với Thầy (18-8-2018 – Thứ Bảy Tuần 19 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên...
lời chúa

Để trẻ em đến với Thầy (19.8.2017 – Thứ bảy Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Ðức Giêsu nói:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày