Trang nhà mây thẻ Mt 19

Mây thẻ: Mt 19

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-8-2020 – Thứ Ba Tuần 20 Thường niên

Lạc đà qua lỗ kim (18.8.2020 – Thứ Ba Tuần 20 Thường niên) Lời Chúa: Mt 19, 23-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-8-2020 – Thứ Hai Tuần 20 Thường niên

Tôi còn thiếu điều gì? (17.8.2020 – Thứ Hai Tuần 20 Thường niên) Lời Chúa: Mt 19, 16-22 Khi ấy, có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2020 – Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên

Một xương một thịt (14.8.2020 – Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên) Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, những người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép...

Tin/ bài mới đăng

Cha Giuse Trần Ngọc Tĩnh

Cáo phó: Cha Giuse Trần Ngọc Tĩnh

Tòa Giám Mục Đà Lạt 9, Nguyễn Thái Học Đà Lạt – Lâm Đồng CÁO PHÓ “Thiên Chúa Là Tình Yêu” 1Ga 4,8 Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục...

Top Video

Xem nhiều trong ngày