Mây thẻ: Mt 19

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-8-2020 – Thứ Ba Tuần 20 Thường niên

Lạc đà qua lỗ kim (18.8.2020 – Thứ Ba Tuần 20 Thường niên) Lời Chúa: Mt 19, 23-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-8-2020 – Thứ Hai Tuần 20 Thường niên

Tôi còn thiếu điều gì? (17.8.2020 – Thứ Hai Tuần 20 Thường niên) Lời Chúa: Mt 19, 16-22 Khi ấy, có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2020 – Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên

Một xương một thịt (14.8.2020 – Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên) Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, những người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép...
lời chúa

Để trẻ em đến với Thầy (19.8.2017 – Thứ bảy Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Ðức Giêsu nói:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày