Trang nhà mây thẻ Mt 18: 21 – 19: 1

Mây thẻ: Mt 18: 21 – 19: 1

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-8-2020 – Thứ Năm Tuần 19 Thường niên

Bảy mươi lần bảy (13.8.2020 – Thứ Năm Tuần 19 Thường niên) Lời Chúa: Mt 18, 21 – 19, 1 Khi ấy, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày