Mây thẻ: Mt 18: 21 – 19: 1

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-8-2020 – Thứ Năm Tuần 19 Thường niên

Bảy mươi lần bảy (13.8.2020 – Thứ Năm Tuần 19 Thường niên) Lời Chúa: Mt 18, 21 – 19, 1 Khi ấy, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày