Trang nhà mây thẻ Mt 18: 15-20

Mây thẻ: Mt 18: 15-20

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-9-2020 – Chúa Nhật 23 Thường niên, Năm A

Người anh em của anh (06.9.2020 – Chúa Nhật 23 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-9-2020 – Chúa Nhật 23 Thường niên

Lợi được người anh em (06.9.2020 – Chúa Nhật 23 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-8-2020 – Thứ Tư Tuần 19 Thường niên

Sửa lỗi người anh em (12.8.2020 – Thứ Tư Tuần 19 Thường niên) Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14/8/2019 – Thứ Tư Tuần 19 TN

Sửa lỗi người anh em (14.8.2019 – Thứ Tư Tuần 19 TN - Thánh Maximilianô Maria Kolbê Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-3-2021 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Chay

Hết lòng tha thứ (09.3.2021 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-3-2021 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay

Sinh hoa lợi (05.3.2021 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 21, 33-43.45-46 Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và...