Trang nhà mây thẻ Mt 18: 1-5.10.12-14

Mây thẻ: Mt 18: 1-5.10.12-14

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-8-2020 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên

Em nhỏ và kẻ bé mọn (11.8.2020 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13/8/2019 -Thứ Ba Tuần 19 TN

Em nhỏ và kẻ bé mọn (13.8.2019 – Thứ Ba Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-1-2021 – Thứ Ba Tuần 2 TN

Con Người làm chủ ngày sabát (19.01.2021 – Thứ Ba Tuần 2 TN) Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua...