Mây thẻ: Mt 18: 1-5.10.12-14

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-8-2020 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên

Em nhỏ và kẻ bé mọn (11.8.2020 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13/8/2019 -Thứ Ba Tuần 19 TN

Em nhỏ và kẻ bé mọn (13.8.2019 – Thứ Ba Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày