Mây thẻ: Mt 17: 10-13

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-12-2020 – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Vọng

Êlia đã đến rồi (12.12.2020 – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 17, 10-13 Khi ấy, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14/12/2019 – Thứ Bẩy tuần 2 Mùa Vọng

Êlia đã đến rồi (14.12.2019 – Thứ Bảy Tuần 2 MV) Lời Chúa: Mt 17, 10-13 Khi ấy, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước?”...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày