Mây thẻ: Mt 17: 1-9

lời chúa

Lời Chúa ngày 21-7-2021 – Thứ Tư Tuần 16 thường niên

Có tai thì nghe (21.7.2021 – Thứ Tư Tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 1-9 Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-8-2020 – Thứ Năm – Lễ Chúa hiển dung

Người biến đổi hình dạng (06.8.2020 – Thứ Năm - Lễ Chúa hiển dung) Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8/3/2020

Người biến đổi hình dạng (08.3.2020 – Chúa Nhật 2 MC, Năm A) Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày