Mây thẻ: Mt 17

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-12-2020 – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Vọng

Êlia đã đến rồi (12.12.2020 – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 17, 10-13 Khi ấy, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-8-2020 – Thứ Bảy Tuần 18 Thường niên

Tại anh kém tin (08.8.2020 – Thứ Bảy Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 17, 14-20 Khi thầy trò Đức Giêsu đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-8-2020 – Thứ Năm – Lễ Chúa hiển dung

Người biến đổi hình dạng (06.8.2020 – Thứ Năm - Lễ Chúa hiển dung) Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12/8/2019 – Thứ Hai Tuần 19 TN

Để khỏi làm cớ sa ngã (12.8.2019 – Thứ Hai Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 17, 22-27 Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày