Trang nhà mây thẻ Mt 16: 21-27

Mây thẻ: Mt 16: 21-27

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-8-2020 – Chúa Nhật 22 Thường niên

Nếu được cả thế giới (30.8.2020 – Chúa Nhật 22 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 16, 21-27 Từ lúc đó, Ðức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...