Mây thẻ: Mt 16: 21-27

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-8-2020 – Chúa Nhật 22 Thường niên

Nếu được cả thế giới (30.8.2020 – Chúa Nhật 22 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 16, 21-27 Từ lúc đó, Ðức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày