Mây thẻ: Mt 16: 13-20

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-8-2020 – Chúa Nhật 21 Thường niên, Năm A

Trên tảng đá này (23.8.2020 – Chúa Nhật 21 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 16, 13-20 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày