Mây thẻ: Mt 16

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-6-2021 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ

Anh là tảng đá (29.6.2021 – Thứ Ba, Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ) Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-6-2020 – Thứ Hai, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ

Anh là tảng đá (29.6.2020 – Thứ Hai - Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày