Trang nhà mây thẻ Mt 15: 1-6

Mây thẻ: Mt 15: 1-6

lời chúa

Lời Chúa ngày 26/1/2020

Cầu cho cha mẹ (26.01.2020 – Chúa Nhật- MỒNG HAI TẾT: Kính nhớ Tổ tiên) Lời Chúa: Mt 15, 1-6 Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày