Mây thẻ: Mt 15: 1-2.10-14

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-8-2020 – Thứ Ba Tuần 18 Thường niên

Hãy nghe và hiểu (04.8.2020 – Thứ Ba Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 15, 1-2.10-14 Khi ấy có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày