Mây thẻ: Mt 14: 22-36

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-8-2021 – Thứ Ba Tuần 18 Thường niên

Xin cứu con (03-8-2021 – Thứ Ba Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-8-2020 – Thứ Hai Tuần 18 Thường niên

Xin cứu con (03.8.2020 – Thứ Hai Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 7 tháng 8 năm 2018

Xin cứu con (7-8-2018 – Thứ Ba Tuần 18 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày