Mây thẻ: Mt 14: 13-21

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-8-2020 – Chúa Nhật 18 Thường Niên

Anh em hãy cho họ ăn (02.8.2020 – Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 14, 13-21 Khi được tin ông Gioan Tẩy giả đã bị giết chết, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày