Mây thẻ: Mt 14

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-8-2020 – Thứ Hai Tuần 18 Thường niên

Xin cứu con (03.8.2020 – Thứ Hai Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-8-2020 – Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên

Vì đã trót thề (01.8.2020 – Thứ Bảy Tuần 17 TN - Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục) Lời Chúa: Mt 14, 1-12 Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Ðức Giêsu, thì nói với...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày