Mây thẻ: Mt 13: 44-46

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-7-2021 – Thứ Tư Tuần 17 Thường niên

Vui mừng bán tất cả (28.7.2021 – Thứ Tư Tuần 17 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 44-46 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu...
Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa 1/8/2018

Vui mừng bán tất cả (1-8-2018 – Thứ Tư: Thánh Alphongso Maria Liguori) Lời Chúa: Mt 13, 44-46 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày