Trang nhà mây thẻ Mt 13: 24-43

Mây thẻ: Mt 13: 24-43

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-7-2020 – Chúa Nhật 16 Thường Niên

Đừng nhổ cỏ lùng (19.7.2020 – Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 13, 24-43 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày