Mây thẻ: Mt 13: 24-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-7-2021 – Thứ Bảy Tuần 16 Thường niên

Đừng nhổ cỏ lùng (24.7.2021 – Thứ Bảy Tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 24-30 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 28 tháng 7 năm 2018

Thứ Bảy tuần 16 Thường niên (28-7-2018): Đừng nhổ cỏ lùng Lời Chúa: Mt 13, 24-30 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày