Mây thẻ: Mt 13: 18-23

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-7-2021 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường niên

Sinh hoa kết quả (23.7.2021 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống....
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-9-2020 – Thứ Ba: Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Bà sẽ sinh con trai (08.9.2020 – Thứ Ba: Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria) Lời Chúa: Mt 1, 18-23 Đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã đính hôn với ông...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-7-2020 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường Niên

Sinh hoa kết quả (24.7.2020 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày