Mây thẻ: Mt 13

lời chúa

Lời Chúa ngày 31-7-2021 – Thứ Bảy Tuần 17 thường niên

Chói lọi như mặt trời (31.7.2021 - Thứ Bảy Tuần 17 TN - Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục) Lời Chúa: Mt 13, 36-43 Khi ấy, các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-7-2021 – Thứ Sáu Tuần 17 Thường niên

Đức Giêsu về quê (30.7.2021 – Thứ Sáu Tuần 17 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-7-2021 – Thứ Tư Tuần 17 Thường niên

Vui mừng bán tất cả (28.7.2021 – Thứ Tư Tuần 17 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 44-46 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-7-2021 – Thứ Ba tuần 17 Thường niên

Chói lọi như mặt trời (27.7.2021 – Thứ Ba tuần 17 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 36-43 Khi ấy, các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-7-2021 – Lễ Thánh Gioakim và Anna

Tất cả bột dậy men (26-7-2021 – Thứ Hai Tuần 17 TN - Lễ Thánh Gioakim và Anna) Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-7-2021 – Thứ Bảy Tuần 16 Thường niên

Đừng nhổ cỏ lùng (24.7.2021 – Thứ Bảy Tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 24-30 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-7-2021 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường niên

Sinh hoa kết quả (23.7.2021 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống....
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-7-2021 – Thứ Tư Tuần 16 thường niên

Có tai thì nghe (21.7.2021 – Thứ Tư Tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 1-9 Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-5-2021 – Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh: Thánh Giuse Thợ

Đức Giêsu về quê (01.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh: Thánh Giuse Thợ) Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-7-2020 – Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên

Đức Giêsu về quê (31.7.2020 – Thứ Sáu Tuần 17 TN - Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục) Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-7-2020 – Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên

Cá tốt cho vào giỏ (30.7.2020 – Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 13, 47-53 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-7-2020 – Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên

Chói lọi như mặt trời (28.7.2020 – Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 13, 36-43 Khi ấy, các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày