Mây thẻ: Mt 12:1-8

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-7-2021 – Thứ Sáu tuần 15 Thường niên

Ta muốn lòng nhân (16.7.2021 - Thứ Sáu tuần 15 Thường niên) Lời Chúa: Mt 12,1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 20 tháng 7 năm 2018

Thứ Sáu tuần 15 Thường niên (20-7-2018): Ta muốn lòng nhân Lời Chúa: Mt 12,1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày