Trang nhà mây thẻ Mt 12:

Mây thẻ: Mt 12:

lời chúa

Lời Chúa ngày 21-11-2020 – Thứ Bảy: Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ

Ai là mẹ tôi? (21.11.2020 – Thứ Bảy: Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-7-2020 – Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên

Ai là mẹ tôi? (21.7.2020 – Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-7-2020 – Thứ Hai Tuần 16 Thường Niên

Đòi dấu lạ (20.7.2020 – Thứ Hai Tuần 16 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 12,38-42 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-7-2020 – Thứ Bảy Tuần 15 Thường Niên

Hài lòng về Người (18.7.2020 – Thứ Bảy Tuần 15 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết Ðức Giêsu. Biết vậy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-7-2020 – Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên

Ta muốn lòng nhân (17.7.2020 – Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và...

Đòi dấu lạ (24.7.2017 – Thứ hai Tuần 16 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 38-42 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ...

Tin/ bài mới đăng

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đặt viên ngói âm dương đầu tiênvideo

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đặt viên ngói âm dương đầu...

Sáng thứ Năm ngày 7-1-2021 Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã đi thị sát Công trình Trùng tu Nhà thờ Chính tòa...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời chúa ngày 13-1-2021

Bà phục vụ các ngài (13.01.2021 – thứ tư tuần 1 tn Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi...