Mây thẻ: Mt 11: 25-30

lời chúa

Ách của tôi êm ái (05.7.2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A)

Ách của tôi êm ái (05.7.2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A) Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-7-2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A

Con ngợi khen Cha (05.7.2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A) Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-6-2020 – Thứ Sáu, Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ách của tôi êm ái (19.6.2020 – Thứ Sáu, Thánh Tâm Chúa Giêsu) Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày