Mây thẻ: Mt 11: 25-27

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-7-2021 – Thứ Tư tuần 15 thường niên

... mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn (14.7.2021 - Thứ Tư tuần 15 Thường niên) Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-7-2020

Cha mặc khải (15.7.2020 – Thứ Tư Tuần 15 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17/7/2019 – Thứ Tư tuần 15 TN

Cha mặc khải (17.7.2019 – Thứ Tư tuần 15 TN) Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 18 tháng 7 năm 2018

Thứ Tư tuần 15 Thường niên B (18.7.2018) "… mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn" (Mt 11, 25-27) Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày