Mây thẻ: Mt 11: 20-24

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-7-2021 – Thứ Ba tuần 15 Thường niên

Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi (13.7.2021 - Thứ Ba tuần 15 Thường niên) Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu quở...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-7-2020 – Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên

Không sám hối (14.7.2020 – Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16/7/2019 – Thứ Ba tuần 15 TN

Không sám hối (16.7.2019 – Thứ Ba tuần 15 TN) Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà không...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 17 tháng 7 năm 2018

Thứ Ba tuần 15 Thường niên B (17.7.2018) "Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi". Mt 11, 20-24 Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Bấy giờ, Đức Giêsu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày