Mây thẻ: Mt 11: 16-19

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-12-2020 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (11.12.2020 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13/12/2019 – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Vọng

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (13.12.2019 – Thứ Sáu Tuần 2 MV) Lời Chúa: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày