Mây thẻ: Mt 11

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-7-2021 – Thứ Năm tuần 15 thường niên

Hiền hậu và khiêm nhường (15.7.2021 - Thứ Năm tuần 15 Thường niên) Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-7-2021 – Thứ Tư tuần 15 thường niên

... mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn (14.7.2021 - Thứ Tư tuần 15 Thường niên) Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-7-2021 – Thứ Ba tuần 15 Thường niên

Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi (13.7.2021 - Thứ Ba tuần 15 Thường niên) Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu quở...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-12-2020 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (11.12.2020 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-12-2020 – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng

Gioan chính là Êlia (10.12.2020 – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 11, 11-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-12-2020 – Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng

Ách của tôi êm ái (09.12.2020 – Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-7-2020 – Thứ Năm Tuần 15 Thường Niên

Hiền hậu và khiêm nhường (16.7.2020 – Thứ Năm Tuần 15 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-7-2020

Cha mặc khải (15.7.2020 – Thứ Tư Tuần 15 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-7-2020 – Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên

Không sám hối (14.7.2020 – Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà...
lời chúa

Ách của tôi êm ái (05.7.2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A)

Ách của tôi êm ái (05.7.2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A) Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11/12/2019 – Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng

Ách của tôi êm ái (11.12.2019 – Thứ Tư Tuần 2 MV) Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày