Mây thẻ: Mt 10:34 – 11:1

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-7-2020 – Thứ Hai Tuần 15 Thường Niên

Không xứng với Thầy (13.7.2020 – Thứ Hai Tuần 15 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10,34 – 11,1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15/7/2019 – Thứ Hai tuần 15 TN

Không xứng với Thầy (15.7.2019 – Thứ Hai tuần 15 TN) Lời Chúa: Mt 10,34 – 11,1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày