Mây thẻ: Mt 10: 7-15

lời chúa

Lời Chúa ngày 8-7-2021 – Thứ năm tuần 14 thường niên

Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không (08.7.2021 - Thứ Năm tuần 14 Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Anh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-7-2020 – Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên

Chúc bình an (09.7.2020 – Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11/7/2019 – Thứ Năm tuần 14 TN

Chúc bình an (11.7.2019 – Thứ Năm tuần 14 TN) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày