Trang nhà mây thẻ Mt 10: 7-15

Mây thẻ: Mt 10: 7-15

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-7-2020 – Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên

Chúc bình an (09.7.2020 – Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11/7/2019 – Thứ Năm tuần 14 TN

Chúc bình an (11.7.2019 – Thứ Năm tuần 14 TN) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày