Mây thẻ: Mt 10: 34 – 11: 1

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-7-2021 – Thứ Hai tuần 15 Thường niên

Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo (12.7.2021 - Thứ Hai tuần 15 Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 34 - 11, 1 Một hôm Đức Giêsu nói với các Tông Đồ...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 16 tháng 7 năm 2018

Thứ Hai tuần 15 Thường niên B (16.7.2018): "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo" (Mt 10, 34 - 11, 1) Lời Chúa: Mt 10, 34 - 11, 1 Một hôm Đức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày