Mây thẻ: Mt 10: 26-33

lời chúa

Lời Chúa, Chúa Nhật 12 TN, năm A, ngày 21-6-2020

Anh em đừng sợ (21.6.2020 – Chúa Nhật 12 Thường Niên, năm A) Lời Chúa: Mt 10, 26-33 Trực Tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật Ngày 21-6-2020 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày