Trang nhà mây thẻ Mt 10: 26-33

Mây thẻ: Mt 10: 26-33

lời chúa

Lời Chúa, Chúa Nhật 12 TN, năm A, ngày 21-6-2020

Anh em đừng sợ (21.6.2020 – Chúa Nhật 12 Thường Niên, năm A) Lời Chúa: Mt 10, 26-33 Trực Tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật Ngày 21-6-2020 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-1-2021 – Thứ Tư Tuần 2 TN

Anh giơ tay ra! (20.01.2021 – Thứ Tư Tuần 2 TN) Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó...