Mây thẻ: Mt 10: 24-33

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-7-2021 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên

Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác (10.7.2021 - Thứ Bảy tuần 14 Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Trò không hơn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-7-2020 – Thứ Bảy Tuần 14 Thường Niên

Anh em đừng sợ (11.7.2020 – Thứ Bảy Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13/7/2019 – Thứ Bảy tuần 14 TN

Anh em đừng sợ (13.7.2019 – Thứ Bảy tuần 14 TN) Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 14 tháng 7 năm 2018

Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày