Mây thẻ: Mt 10: 16-23

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-7-2021 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên

Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con (09.7.2021 - Thứ Sáu tuần 14 Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-7-2020 – Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên

Vì Danh Thầy (10.7.2020 – Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 13 tháng 7 năm 2018

Thứ Sáu tuần 14 Thường niên B (13.7.2018): "Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con" (Mt 10, 16-23) Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày