Mây thẻ: Mt 10: 1-7

lời chúa

Lời Chúa ngày 7-7-2021 – Thứ Tư tuần 14 thường niên

Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel (07.7.2021 - Thứ Tư tuần 14 Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Một hôm, Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-7-2020 – Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên

Mười hai tông đồ (08.7.2020 – Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10/7/2019 – Thứ Tư tuần 14 TN

Mười hai tông đồ (10.7.2019 – Thứ Tư tuần 14 TN) Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11 tháng 7 năm 2018

  Thứ Tư tuần 14 Thường niên B (11.7.2018) "Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel". Mt 10, 1-7 / Thánh Bênêđictô, Viện Phụ (480?-543) Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Một hôm, Đức Giêsu gọi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày