Mây thẻ: Mt 1: 16.18-21.24a

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-3-2021 – Thứ Sáu – Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức...

Đặt tên cho con trẻ (19.3.2021 – Thứ Sáu - Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria) Lời Chúa: Mt 1, 16.18-21.24a Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng gọi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19/3/2020 | Thứ Năm – Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức...

Đặt tên cho con trẻ (19.3.2020 – Thứ Năm - Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria) Lời Chúa: Mt 1, 16.18-21.24a Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng gọi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày