Trang nhà mây thẻ Mt 1: 1-17

Mây thẻ: Mt 1: 1-17

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-12-2020

Từ Bà Đức Giêsu được sinh ra (17.12.2020 – Thứ Năm) Lời Chúa: Mt 1, 1-17 Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô, con cháu vua Ða-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17/12/2019 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Vọng

Từ Bà Đức Giêsu được sinh ra (17.12.2019 – Thứ Ba Tuần 3 MV) Lời Chúa: Mt 1, 1-17 Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô, con cháu vua Ða-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-1-2021 – Thứ Ba Tuần 2 TN

Con Người làm chủ ngày sabát (19.01.2021 – Thứ Ba Tuần 2 TN) Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời chúa ngày 13-1-2021

Bà phục vụ các ngài (13.01.2021 – thứ tư tuần 1 tn Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi...