Trang nhà mây thẻ Mỗi ngày

Mây thẻ: Mỗi ngày

Anh em thật có phúc (27.7.2017 – Thứ năm Tuần 16 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 13, 10-17 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày