Mây thẻ: Mc 8: 34 – 9: 1

lời chúa

Lời Chúa ngày 21/2/2020

Từ bỏ chính mình (21.02.2020 – Thứ Sáu Tuần 6 TN) Lời Chúa: Mc 8, 34 – 9, 1 Khi ấy, Ðức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày