Mây thẻ: Mc 8: 22-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 19/2/2020

Anh có thấy gì không? (19.02.2020 – Thứ Tư Tuần 6 TN) Lời Chúa: Mc 8, 22-26 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày