Mây thẻ: Mc 8: 11-13

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-2-2021 – Thứ Hai Tuần 6 TN

Tìm một dấu lạ từ trời (15.02.2021 – Thứ Hai Tuần 6 TN) Lời Chúa: Mc 8, 11-13 Khi ấy, những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17/2/2020

Tìm một dấu lạ từ trời (17.02.2020 – Thứ Hai Tuần 6 TN) Lời Chúa: Mc 8, 11-13 Khi ấy, những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày