Trang nhà mây thẻ Mc 8: 1-10

Mây thẻ: Mc 8: 1-10

lời chúa

Lời Chúa ngày 15/2/2020

Bị xỉu dọc đường (15.02.2020 – Thứ Bảy Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 8, 1-10 Trong những ngày ấy, có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Ðức Giêsu gọi các...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-3-2021 – Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay

Nói mà không làm (02.3.2021 – Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 28-2-2021

Trực tiếp thánh lễ ngày 28-2-2021 - Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật vào lúc 08h00, 18h00, 20h00 ngày 28.02.2021. Thánh lễ lúc 20h https://www.youtube.com/watch?v=0etXs9HL-ak Thánh lễ...