Mây thẻ: Mc 8: 1-10

lời chúa

Lời Chúa ngày 15/2/2020

Bị xỉu dọc đường (15.02.2020 – Thứ Bảy Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 8, 1-10 Trong những ngày ấy, có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Ðức Giêsu gọi các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày