Mây thẻ: Mc 8

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-2-2021 – Thứ Ba Tuần 6 TN

Không nhớ sao? (16.02.2021 – Thứ Ba Tuần 6 TN) Lời Chúa: Mc 8, 14-21 Khi ấy, các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-2-2021 – Thứ Hai Tuần 6 TN

Tìm một dấu lạ từ trời (15.02.2021 – Thứ Hai Tuần 6 TN) Lời Chúa: Mc 8, 11-13 Khi ấy, những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày