Mây thẻ: Mc 7: 31-37

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-2-2021 – Thứ Sáu, Mồng Một Tết Tân Sửu

Nói được rõ ràng (12.02.2021 – Thứ Sáu - MỒNG MỘT TỀT TÂN SỬU) Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14/2/2020

Nói được rõ ràng (14.02.2020 – Thứ Sáu Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh....
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 15/2/2019

Nói được rõ ràng (15.2.2019 – Thứ Sáu Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 9/9/2018

Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được (09-9-2018 – Chúa Nhật Tuần 23 TN B) Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày